Formueretlige emner (10. udg.)

Forfattere:
Morten M. Fogt
Search for other papers by Morten M. Fogt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Helle Isager
Search for other papers by Helle Isager in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Susanne Karstoft
Search for other papers by Susanne Karstoft in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Susanne Kier
Search for other papers by Susanne Kier in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lars Hedegaard Kristensen
Search for other papers by Lars Hedegaard Kristensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Birgit Liin
Search for other papers by Birgit Liin in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lars Henrik Gam Madsen
Search for other papers by Lars Henrik Gam Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Palle Bo Madsen
Search for other papers by Palle Bo Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Astrid Millung-Christoffersen
Search for other papers by Astrid Millung-Christoffersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Claus Rohde
Search for other papers by Claus Rohde in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Kasper Steensgaard
Search for other papers by Kasper Steensgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Redaktør:
Torsten Iversen
Search for other papers by Torsten Iversen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

FORMUERETLIGE EMNER foreligger hermed i en revideret og ajourført 10. udgave. Bogen rummer et udvalg af specielle formueretlige og formueretsrelaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Forhåbentlig kan bogen også være til nytte for andre, som ønsker at skaffe sig et hurtigt overblik over et af de behandlede emner. Emnevalget er dikteret af behovet for pensumlitteratur på den juridiske bacheloruddannelse, dels til supplering af pensum i de obligatoriske fag, dels som grundlag for de valgfag, som kan indgå i uddannelsen. De enkelte kapitler er skrevet af jurister ansat på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Et enkelt kapitel er dog skrevet af en tidligere ansat på instituttet. De respektive forfattere er hver især ansvarlige for deres egne bidrag.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 9
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid