Fast ejendom II (2. udg.)

Bolighandlen

Forfatter:
Carsten Munk-Hansen
Search for other papers by Carsten Munk-Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Fast ejendom II. Bolighandlen belyser den retlige regulering af bolighandlen, det vil sige ejendomsformidlingsloven og forbrugerbeskyttelsesloven. Behandlingen af forbrugerbeskyttelsesloven omfatter en række vanskelige spørgsmål om risikofordelingen mellem ejerskifteforsikringen, sælgeren og køberen. Med henvisning til flere hundrede ankenævnskendelser og domme påvises, hvordan ankenævnspraksis bevæger sig væk fra retspraksis på en række områder. Forfatteren prioriterer således en retsdogmatisk analyse af ejerens retsstilling i de spørgsmål, der typisk giver anledning til tvister. Bogen fungerer både som opslagsbog og lærebog. Denne gennemreviderede og ajourførte 2. udgave rummer nyskrevne kapitler om blandt andet ejendomsformidlerens erstatningsansvar, om den erhvervsdrivende boligsælger og om energimærkning. Carsten Munk-Hansen er professor ved Aalborg Universitet og har tidligere gennem samlet 23 år arbejdet som advokat og partner med navnlig fast ejendom som beskæftigelsesområde. Forfatteren afholder kurser om fast ejendom og har udgivet bl.a. Ejendomsmæglerloven med kommentarer og Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid