Børsretten (7. udg.)

Lærebog om reguleringen af børser og de aktører, som bruger dem

Forfatter:
Jesper Lau Hansen
Search for other papers by Jesper Lau Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne 7. udgave af Børsretten er tilrettet undervisningen for den juridiske kandidatgrad ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet og giver en indføring i den børsretlige regulering. Bogen behandler blandt andet: Den EU-retlige og den danske børsretlige regulering - Kapitalmarkedslovens centrale begreber og krav - Krav til værdipapirhandlere, herunder kunderelationer - Det børsnoterede selskab og reguleringen heraf - Børsintroduktion og prospekter - Udstedernes og andres oplysningspligt - Overtagelsestilbud og tilbudspligt Markedsmisbrug, navnlig insiderhandel og kursmanipulation - Tilsyn og sanktioner

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 6
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid