Fast ejendom I (3. udg.)

Overdragelsen

Forfatter:
Carsten Munk-Hansen
Search for other papers by Carsten Munk-Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Fast ejendom I. Overdragelsen handler om reglerne for overdragelse af fast ejendom samt køberens og sælgerens misligholdelse af aftalen. Denne tredje udgave lægger øget vægt på erhvervsejendomme, herunder investerings-, domicil-, landbrugs- og produktionsejendomme, men også på andelsboliger, kolonihavehuse, frijorder mv. Flere emner er yderligere udfoldet, bl.a. selvbyggere, retsmangler, faktiske mangler begrundet i psykiske faktorer, fordringshavermora, direkte krav og erhvervelsesbetingelserne. Bogen fungerer både som opslagsbog og lærebog. Carsten Munk-Hansen er professor ved Aalborg Universitet og har tidligere gennem samlet 23 år arbejdet som advokat og partner med navnlig fast ejendom som beskæftigelsesområde. Forfatteren har afholdt adskillige kurser om fast ejendom og udgivet bl.a. Ejendomsmæglerloven med kommentarer og Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid