Kommenteret Retsplejelov - Bind III - §§ 477 a - 653 d (11. udg.)

Bruxelles I-forordning – Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022 som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023, lov nr. 741 af 13. juni 2023 og lov nr. 753 af 13. juni 2023

Forfattere:
Jakob O. Ebbensgaard
Search for other papers by Jakob O. Ebbensgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ketilbjørn Hertz
Search for other papers by Ketilbjørn Hertz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Clement Salung Petersen
Search for other papers by Clement Salung Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Search for other papers by Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kim Rasmussen
Search for other papers by Kim Rasmussen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anne Hedegaard Toft
Search for other papers by Anne Hedegaard Toft in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jakob O. Ebbensgaard
Search for other papers by Jakob O. Ebbensgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ketilbjørn Hertz
Search for other papers by Ketilbjørn Hertz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Clement Salung Petersen
Search for other papers by Clement Salung Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Search for other papers by Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kim Rasmussen
Search for other papers by Kim Rasmussen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Anne Hedegaard Toft
Search for other papers by Anne Hedegaard Toft in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Redaktører:
Jens Møller
Search for other papers by Jens Møller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Oliver Talevski
Search for other papers by Oliver Talevski in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peter Thønnings
Search for other papers by Peter Thønnings in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Search for other papers by Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jens Røn
Search for other papers by Jens Røn in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

BIND I: Kommenteret Retsplejelov §§ 1 - 223 b (11. udg.)

BIND II: Kommenteret Retsplejelov §§ 224 a - 477 (11. udg.)

BIND IV: Kommenteret Retsplejelov §§ 683 - 1043 (11. udg.)

Kommenteret retsplejelov foreligger nu i en gennemgribende omarbejdet 11. udgave opbygget som en traditionel lovkommentar med sammenhængende tekstafsnit. Værket består af fire bind og det samlede sidetal er 3754 sider. Kommenteret retsplejelov fremstiller den danske procesret ved omhyggeligt at gøre rede for lovgivning med forarbejder, retspraksis og udtalelser i litteraturen. Siden 10. udgave af Kommenteret retsplejelov udkom i 2018, er der gennemført mere end 30 ændringer i retsplejeloven og fremkommet mere en hundrede nye centrale afgørelser. Her kan f.eks. nævnes reglerne om Familieretten som en konsekvens af oprettelsen af Familieretshuset. Kommenteret retsplejelov er ikke kun en af forlagets centrale udgivelser, men er også en vigtig milepæl i dansk juridisk litteratur ved at bidrage til et velfungerende retssystem og sikre, at de processuelle regler er let tilgængelige og klart beskrevet. Alle bidragydere og redaktionen har alle centrale funktioner i procesretten, kommer fra domstolene, anklagemyndigheden, universiteterne, advokatverdenen og den offentlige administration. Redigeret af tidl. direktør for Ombudsmanden og adjungeret professor Jens Møller, højesteretsdommer Oliver Talevski, landsdommer Peter Thønnings, professor dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og retspræsident for Vestre Landsret Jens Røn.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 10
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid