Kommenteret Retsplejelov Bind I - §§ 1 - 223 b (11. udg.)

Bruxelles I-forordning – Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022 som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023, lov nr. 741 af 13. juni 2023 og lov nr. 753 af 13. juni 2023

Forfattere:
Jens-Christian Bülow
Search for other papers by Jens-Christian Bülow in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lasse Højlund Christensen
Search for other papers by Lasse Højlund Christensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Niels Fenger
Search for other papers by Niels Fenger in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mette Green van de Ven
Search for other papers by Mette Green van de Ven in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ketilbjørn Hertz
Search for other papers by Ketilbjørn Hertz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jesper Hjortenberg
Search for other papers by Jesper Hjortenberg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Michael Kistrup
Search for other papers by Michael Kistrup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hanne Kjærulff
Search for other papers by Hanne Kjærulff in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mads Bundgaard Larsen
Search for other papers by Mads Bundgaard Larsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nicolai Pii
Search for other papers by Nicolai Pii in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ellen Busck Porsbo
Search for other papers by Ellen Busck Porsbo in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jens Røn
Search for other papers by Jens Røn in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Oliver Talevski
Search for other papers by Oliver Talevski in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Carsten Kristian Vollmer
Search for other papers by Carsten Kristian Vollmer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Redaktører:
Jens Møller
Search for other papers by Jens Møller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Oliver Talevski
Search for other papers by Oliver Talevski in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peter Thønnings
Search for other papers by Peter Thønnings in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Search for other papers by Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jens Røn
Search for other papers by Jens Røn in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

BIND II: Kommenteret Retsplejelov - §§ 224 a - 477 (11. udg.)

BIND III: Kommenteret Retsplejelov §§ 477 a - 653 d (11. udg.)

BIND IV: Kommenteret Retsplejelov §§ 683 - 1043 (11. udg.)

Kommenteret retsplejelov foreligger nu i en gennemgribende omarbejdet 11. udgave opbygget som en traditionel lovkommentar med sammenhængende tekstafsnit. Værket består af fire bind og det samlede sidetal er 3754 sider. Kommenteret retsplejelov fremstiller den danske procesret ved omhyggeligt at gøre rede for lovgivning med forarbejder, retspraksis og udtalelser i litteraturen. Siden 10. udgave af Kommenteret retsplejelov udkom i 2018, er der gennemført mere end 30 ændringer i retsplejeloven og fremkommet mere en hundrede nye centrale afgørelser. Her kan f.eks. nævnes reglerne om Familieretten som en konsekvens af oprettelsen af Familieretshuset. Kommenteret retsplejelov er ikke kun en af forlagets centrale udgivelser, men er også en vigtig milepæl i dansk juridisk litteratur ved at bidrage til et velfungerende retssystem og sikre, at de processuelle regler er let tilgængelige og klart beskrevet. Alle bidragydere og redaktionen har alle centrale funktioner i procesretten, kommer fra domstolene, anklagemyndigheden, universiteterne, advokatverdenen og den offentlige administration. Redigeret af tidl. direktør for Ombudsmanden og adjungeret professor Jens Møller, højesteretsdommer Oliver Talevski, landsdommer Peter Thønnings, professor dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og retspræsident for Vestre Landsret Jens Røn.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid