Skatteansættelse (1. udg.)

Foretagelse, ændring og genoptagelse efter skatteforvaltningslovens §§ 26-27 og

Begrænset adgang
Fristreglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26-27 er nogle af lovens mest centrale bestemmelser, idet de fastlægger de tidsmæssige rammer og visse andre betingelser for, hvornår krav på betaling af skat og krav på tilbagebeta-ling af for meget betalt skat kan opstå. Der er da også i tidens løb skrevet ganske meget om disse regler og deres forgængere i tidligere lovgivning. Den store litteraturmængde til trods har der i snart mange år manglet en samlet fremstilling, der både går i detaljen med reglernes indhold og samtidig sætter reglerne ind i en lidt større sammenhæng i det skatteprocessuelle system. Det er vores håb, at denne bog kan råde bod på dette. Bogen er primært tænkt anvendt af advokater, revisorer og andre, der beskæftiger sig med skatteret og skatteproces, men forhåbentlig kan den også være interessant for andre, der beskæftiger sig med skatteret.
Adgang til fuld tekst

Hvorfor har jeg ikke adgang til indholdet i fuld tekst?

Du er ikke logget ind? Du skal være logget ind for at få adgang til indholdet i fuld tekst.
 
Du har ikke indløst din licensnøgle, som giver dig adgang til indhold i fuldtekst i overensstemmelse med det det abonnement, som du eller din arbejdsgiver har købt.
 
Det indhold du forsøger at få adgang til, er ikke en del af dit abonnement.
 
Har du problemer med ovenstående, kan du hente hjælp i hjælpemenuen.
 
Ønsker du en prøveadgang?   
Jurabibliotek.dk foreligger kun i en betaversion og sælges pt. kun til udvalgte kunder. Prøveadgang er derfor først mulig omkring. 1. maj 2019.

 

Metadata

Relateret indhold