Fogedret (1. udg.)

Ingen adgang
Formålet med denne bog er at give læseren en introduktion til forskellige fogedretlige problemstillinger og at sætte fokus på selve fogedprocessen: de processuelle regler, der regulerer sagernes forløb i fogedretten. Det er mit håb, at både begyndere og rutinerede jurister kan få glæde af bogen i forbindelse med studier og det daglige arbejde. Udviklingen i dansk procesret, herunder også i fogedprocessen, præges af EU-ret og internationale konventioner, der regulerer og udfordrer fogedrettens arbejdsmetoder og tankesæt. Derfor indeholder denne bog ikke bare en gennemgang af danske regler, men også en sammenkædning af de danske regler med internationale regelsæt. Retspraksis, litteratur og lovændringer til og med sommeren 2016 er medtaget i bogen. Foruden at udvise min taknemmelighed over for advokat Helle Larsen for at lade mig udarbejde denne bog med udgangspunkt i hendes tidligere værk »Praktisk fogedret«, vil jeg gerne rette tak til cand.mag. i dansk Camilla Palmann for korrekturlæsning og for at bistå med nyttige kommentarer til opsætningen af bogen. Jesper Münther København, den 2. juni 2016
Adgang til fuld tekst

Hvorfor har jeg ikke adgang til indholdet i fuld tekst?

  • Du er ikke logget ind?
  • Du har ikke indløst din licensnøgle?
  • Indholdet er ikke en del af dit abonnement.


Har du problemer med ovenstående, kan du hente hjælp i
hjælpemenuen 


Ønsker du en adgang til Jurabibliotek.dk?

Køb Jurabibliotek.dk

Metadata

Relateret indhold