Lærebog i erstatningsret (8. udg.)

Ingen adgang
I forhold til 7. udgaven af denne bog fra 2011 er fremstillingen ført ajour til den 1. maj 2015 med ny retspraksis, lovgivning og litteratur. Som bogens titel angiver, er hovedsigtet med den fortsat, at den skal kunne tjene som lærebog på jurastudiet og lignende studier. Vi er dog naturligvis opmærksomme på, at der ikke foreligger andre (ajourførte) fremstillinger af de almindelige erstatningsretlige regler, og at der derfor for praktikere er behov for en fremstillingsform, der er mere udførlig, end lærebogssigtet strengt taget kan begrunde, især hvad angår omtale af den nyeste retspraksis. Vi har derfor tilstræbt også at opfylde dette behov, selv om det gør det vanskeligt at undgå, at bogens omfang vokser. Dette skyldes imidlertid tillige den stadigt mere omfattende lovregulering på området. Til gengæld har vi fastholdt afgrænsningen af, hvilke emner der bør behandles under den »almindelige« erstatningsret, men dette hænger tillige sammen med, at der på områder, som ellers kunne tænkes inddraget – f.eks. produktansvar, myndighedsansvar og rådgivningsansvar – foreligger en omfattende litteratur.
Adgang til fuld tekst

Hvorfor har jeg ikke adgang til indholdet i fuld tekst?

  • Du er ikke logget ind?
  • Du har ikke indløst din licensnøgle?
  • Indholdet er ikke en del af dit abonnement.


Har du problemer med ovenstående, kan du hente hjælp i
hjælpemenuen 


Ønsker du en adgang til Jurabibliotek.dk?

Køb Jurabibliotek.dk

Metadata

Relateret indhold